Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie o stosowaniu w istniejącej polityce banku zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Treść Oświadczenia

 Schemat organizacyjny

Ocena Rady Nadzorczej dot. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Iłowie za rok 2022

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!