Uwaga
Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:

 • logować się wyłącznie na stronie https://online.bsilow.pl/
 • nie udostępniać identyfikatora i hasła logowania oraz SMS, korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
 • pamiętać o regularnej zmianie hasła z użyciem kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego,
 • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
 • nie korzystać z niezaufanych sieci komputerowych,
 • nie korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarenkach internetowych),
 • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
 • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
 • nie przechowywać identyfikatora i hasła dostępu w tym samym miejscu,
 • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
 • zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny,
 • dla zachowania bezpieczeństwa i poufności treści komunikatów wysyłanych SMSem na dedykowany nr telefonu komórkowego przez Bank, np. hasło do autoryzacji transakcji, należy dostęp do telefonu komórkowego zabezpieczyć hasłem, a w przypadku utraty telefonu lub zmiany numeru niezwłocznie o powyższym powiadomić Bank.
 • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!