Zarząd – skład osobowy:

 1. Piechucka Agnieszka – Prezes Zarządu
 2. Rutkowska Anna – Wiceprezes Zarządu
 3. Lewandowska Grażyna – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza – skład osobowy:

 1. Grabarek Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Piecka Jan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Modrzejewski Waldemar – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Zarzyńska Krystyna– Członek Rady Nadzorczej
 5. Ambroziak Karol – Członek Rady Nadzorczej
 6. Smagała Józef – Członek Rady Nadzorczej

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!