KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Iłowie oferuje dla przedsiębiorstw i instytucji szeroką gamę kredytów na atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Kredyty

 • Kredyt w rachunku bieżącym;
 • Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców;
 • Kredyt operacyjny dla przedsiębiorców;

Więcej informacji w Banku Spółdzielczym w Iłowie.


RACHUNKI

Rachunki bieżące dla Firm są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rachunek bieżący

 • gromadzenie, przechowywanie i dysponowanie środkami pieniężnymi;
 • bankowość elektroniczna umożliwiająca dostęp do środków przez internet 24h/dobę;
 • informacja o stanie środków oraz przebiegu operacji na rachunku za pomocą usługi SMS Banking;
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym;
 • międzynarodowe karty płatnicze;
 • karty własne bankomatowe (bezpłatnie);

Więcej informacji w Banku Spółdzielczym w Iłowie.


KARTY

VISA BUSINESS ZBLIŻENIOWA:

Międzynarodowa karta płatnicza Visa Business zbliżeniowa umożliwia dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych. Za pośrednictwem karty można realizować płatności za towary i usługi lub wybrać gotówkę w bankomacie zarówno w kraju jak i za granicą.


Cechy karty:

 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach z logo VISA i za granicą przez całą dobę;
 • Wypłata gotówki z bankomatów SGB bez prowizji;
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie, usługa 3D-Secure;
 • Brak prowizji od transakcji bezgotówkowych;
 • Karta wydawana na okres czterech lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres;

Co to jest usługa 3D Secure?
Usługa 3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie. 

Jak działa usługa 3D Secure?
Jeśli płacisz kartą płatniczą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, wymagane może być dodatkowe potwierdzenie transakcji.

Zakupy kartą w internecie z usługą 3D Secure potwierdzisz poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w Twoim Banku.

Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne ustalisz w placówce Twojego Banku lub poprzez bezpłatną infolinię pod numerem 800 888 888 lub 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Infolinia dostępna jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Wpisując odpowiedź na pytanie weryfikacyjne pamiętaj, że musi być zgodna z tym co zostało podane w Banku lub na Infolinii. Koniecznie zachowaj odpowiednią wielkość liter i prawidłowo wpisz wszystkie znaki polskie i specjalne.

Pamiętaj, że jeśli żadna ze wskazanych metod potwierdzania transakcji nie została przez Ciebie wybrana, nie zapłacisz kartą w internecie z użyciem metody 3D Secure. 

Aktywacja usługi 3D Secure
Usługa jest automatycznie włączana przy aktywacji karty. 

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego w Iłowie.


BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bank Spółdzielczy w Iłowie oferuje dla swoich klientów usługę Internet Banking, która umożliwia dokonanie podstawowych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzenie stanu swoich oszczędności o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer i dostęp do Internetu.

Przyjęta polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych. Hasła generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania. Hasła wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez internet i odbiera osobiście w Banku. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu Internet Banking.

O bezpieczeństwie systemu świadczą m.in.:

 • certyfikaty o najwyższej klasie bezpieczeństwa,
 • zastosowanie trzech poziomów autoryzacji: identyfikator, hasło użytkownika oraz hasło z listy haseł jednorazowych
 • szyfrowanie połączeń z bankiem przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod kryptograficznych,
 • pomyślnie zdane "testy penetracyjne" przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Testy te potwierdziły, że nasz system zapewnia użytkownikom pełną ochronę oraz bezpieczeństwo.

Możliwości systemu m.in:

 • do obsługi wystarczy standardowa przeglądarka internetowa,
 • dostęp do usługi przez 24 godziny na dobę,
 • informacje o stanie rachunków,
 • przelewy jednorazowe i zdefiniowane,
 • przelewy podatkowy do US oraz innych organów podatkowych,
 • przelewy do ZUS,
 • przelewy oczekujące,
 • zlecenia stałe,
 • historia wykonanych operacji,
 • eksport i wydruk wyciągów (MT940; VideoTEL) potwierdzeń.

  Instrukcja obsługi systemu

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!