Bank Spółdzielczy w Iłowie oferuje swoim Klientom możliwość łatwego, szybkiego i bezpiecznego dokonywania krajowych i międzynarodowych przekazów pieniężnych WESTERN UNION. Pieniądze można otrzymać dosłownie w kilkanaście minut po ich wysłaniu. Western Union stosuje zaawansowaną technologię elektroniczną, która umożliwia natychmiastowe wypłacenie pieniędzy w ponad 190 państwach.

Przekazy Western Union to:

 • błyskawiczna forma przekazania środków pieniężnych
 • dostępność dzięki szeroko rozbudowanej sieci agencji Western Union na całym świecie
 • prosty sposób realizacji przekazu
 • możliwość nadania i odebrania przekazu bez wypełniania formularzy
 • bezpieczeństwo przekazywanych środków

WYSYŁANIE PIENIĘDZY
Aby wysłać pieniądze wystarczy zgłosić się do centrali Banku oraz wpłacić kwotę przekazu i uiścić odpowiednią opłatę. Wymagane dane dla przekazu to:

 • Kwota przekazu,
 • Imię i Nazwisko Adresata,
 • Imię i Nazwisko Nadawcy,
 • Kraj przeznaczenia.

Po otrzymaniu Numeru Kontrolnego Transmisji (MTCN) od operatora - Nadawca sam powiadamia Adresata, np. telefonicznie o dokonaniu przekazu. Pieniądze będą dostępne w dowolnej agencji Western Union w ciągu kilku minut od momentu nadania przekazu.

OTRZYMYWANIE PIENIĘDZY
Po otrzymaniu powiadomienia od Nadawcy przekazu o dokonaniu przekazu w sieci Western Union należy zgłosić się do Centrali Banku lub do jakiejkolwiek innej agencji Western Union, podać ustnie wymagane informacje oraz przedłożyć dowód tożsamości. 

Należy podać następujące dane:

 • 10 cyfrowy numer MTCN (obowiązkowo)
 • Imię i nazwisko Adresata
 • Imię i nazwisko Nadawcy
 • Spodziewana kwota przekazu
 • Miejsce nadania przekazu

 

Przekaz w obrocie zagranicznym polega na wykonaniu zleceń płatniczych w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunki w Naszym banku.

Rodzaje przekazów:

 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów Banku (polecenie wypłaty za granicę)
 • otrzymane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty z zagranicy)

Przelewy z zagranicy - co należy podać:

 • Bank korespondent: SGB BANK SA
 • kod SWIFT (BIC): GBWCPLPP,
 • IBAN PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (numer konta poprzedzony literami PL, razem 28 znaków)
 • dokładny adres Klienta.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!